این شعارهایی که علیه من داده می‌شود را می‌پذیرم/ داورانی که می‌خواهند برای ما پنالتی بگیرند تحت فشا