همراه اول تعرفه و نحوه فعال سازی بسته های جدید اینترنت همراه خود را اعلام کرد