مراسم رونمایی از تندیس آب و بدرقه ملی‌پوشان والیبال برگزار شد