برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان کمیته امداد/ اعزام کاروان مددجویان به مشهد مقدس