معاون سازمان ملی زمین و مسکن: پروژه دو هزار واحدی مسکن مهر نفت شتاب خوبی داشته است