ترکیب بنیادکار مشخص شد/ پرسپولیسی‌ها شعار ۶ تایی‌ها سر دادند