شبیه‌سازی تراکتور در روز آوردن بنر علیه فردوسی‌پور/جیمی جامپ تدارکات شد!