مذاکرات زیر سایه تهدید را نمی پذیریم/موشک های 1500 کیلومتری ایران، تلاویو را نشانه گرفته است