تیم مذاکره‌کننده باید به فکر آینده باشد/صلح امام حسن (ع) با توافق لوزان زمین تا آسمان تفاوت دارد