کارشناسان: مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کنید/با ضعف زیرساخت‌ها، رانت‌خواران بازهم فرار می‌کنند