پالایش وضعیت کیفی مخازن CNG خودروهای عمومی در کرمانشاه