ارتقای محبوبیت آندروید 5 در میان کاربران تلفن همراه