اعلام آمادگی هندی ها برای مشارکت در توسعه بندر چابهار