آمار کانتار نشان از استقبال اروپایی‌ها از ویندوزفون دارد