افرادی که نهادهای اصیل انقلاب را تضعیف می‌کنند مزدور استکبار هستند