سانداکاران راه یافته به اردوی تیم ملی ووشو مشخص شدند