معاون ناجا: امنیت و آرامش هدیه پیامبر(ص) به بشریت است