از دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رشت تقدیر شد +عکس