گفت و گو/ مهران شاهین طبع: مشکلات تیم را برطرف می‌کنیم