ایران از باثبات‌ترین کشورهای منطقه است/تاکید بر حضور جوانان و زنان در انتخابات آتی