امنیت و آرامش هدیه پیامبر گرامی اسلام(ص) به بشریت است