داورزنی: ایران قدرتمندترین تیم گروه خود در لیگ جهانی است