وزیر اقتصاد: دولت از دریافت کنندگان سود بالاتر از نرخ مصوب خود حمایت نمی‌کند