همایش دوچرخه سواری بزرگداشت مقام معلم در مریوان برگزار شد