مرکز هدایت وکنترل عملیات هلال احمرچهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود