اختصاص 10هزار میلیارد ریال تسهیلات به عرصه‌های تولیدی اقتصاد مقاومتی بسیج