مالاریا در کشور یک مشکل فراموش شده است/ ۲۴۶ مورد ابتلا در سال ۹۳