ترکیب نفت برابر العین/ شاگردان منصوریان در امارات جشن صعود می‌گیرند؟