دیدار مدیر عامل خبرگزاری رسا با رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی