در بازی Star Wars Battlefront امکان هدف گیری با مگسک وجود ندارد