پرسپوليس را در ورزشگاه خودمان مي‌بريم / بازيكناني كه ناسزا شنيدند، تراكتور را ليگ برتري كرده بودند