چون پورشه دارم دنبال حق و حقوقم نباشم؟/ استقلال قابلیت شکست دادن پرسپولیس را دارد