اول فصل از پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما به استقلال آمدم تا به آرزوی کودکی‌ام برسم