سه طرح بزرگ صنعتی تولیدی گچساران آماده بهره برداری شد