بالاترین آمار بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاه ها تشکیل می دهند