ناشر تخصصی دفاع مقدس، با 70 عنوان کتاب، به نمایشگاه آمد