مبارزه با بارسلونا برای گواردیولا احساسی خواهد بود/ پپ در مقابل فرزندش قرار می‌گیرد