همراه اول: سرعت بسته‌های اینترنت نسل2 196kbp و بسته‌های ویژه استفاده از نسل3 تا 8مگابایت است