استخدام کارشناس فروش و فنی (مهندسی برق) در شرکت فن اکسین