حضور اثرگذار گروه بانک پارسيان در بيستمين نمايشگاه بين المللي نفت،گاز، پالايش و پتروشيمي