ستاره استقلال باز هم حاشیه‌ساز شد/ درگیری کرار در قم!