درخواست ورزشگاه آزادی از تماشاگران بازی پرسپولیس و بنیادکار+عکس