تکلیف شرقی ها مشخص شد/ صعود هر 4 نماینده کره جنوبی+برنامه مرحله حذفی