مجلس از رایزنی‌های سیاسی بین ایران و نروژ حمایت می‌کند