ابراز تاسف استاندار از افزایش صدور مجوز مراکز تهیه غذاهای فست‌فودی در خوزستان