نمایشگاه کتاب تهران برای اولین بار صاحب نرم‌افزار اطلاع‌رسانی شد