دولت اهتمام بیشتری نسبت به بودجه‌های فرهنگی داشته باشد/ وجود ربا و باندبازی در جامعه اسلامی جای تأسف