سخنرانی سفیر ایتالیا در نمایشگاه کتاب/تدوین برنامه‌های مختلف فرهنگی بین ایران و پاکستان/راه‌انداز