ايرلاين‌ها ملزم به ارائه بليت تخفيف‌دار به ايثارگران شدند