خاطرات پدر موشکی ایران به نمایشگاه کتاب رسید+تصاویر